Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby.

Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby.

Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu.