Späť na zoznam

Mestská kompostáreň

07.01.2020Mestská kompostáreň

V záujme zvýšenia povedomia celej spoločnosti, pri riešení problémov súvisiacich s klasickými metódami nakladania s odpadmi Nitrianske komnálne služby, s.r.o. oznamujú širokej verejnosti, že mestská kompostáreň v Krškanoch, Medzi vodami 13/C má otvorenú prevádzku:

 

pondelok až piatok od 8,00- 15,30 hod.


 

V tomto časovom rozmedzí je možné doviezť biologický odpad na spracovanie. Pracovník kompostárne preberie dovezený biologický rozložiteľný odpad od fyzickej osoby s trvalým pobytom v meste Nitra pri preukázaní sa občianskym preukazom. Biologicky rozložiteľný odpad odoberie od občana prevádzkovateľ kompostárne bezplatne.

 

Podmienky prevzatia odpadu sú nasledovné:

1. Prepravu biologicky rozložiteľného odpadu si zabezpečuje pôvodca odpadu na vlastné náklady.

2. Biologicky rozložiteľný odpad nesmie obsahovať iný druh odpadu!

3. Biologicky rozložiteľný odpad si z dopravného prostriedku vyloží pôvodca odpadu

    na miesto určené zodpovedným pracovníkom kompostárne.

4. Dovezené haluze  nesmú byť dlhšie ako 2 m, ak sú dlhšie, treba ich vopred skrátiť.

5. Do kompostárne môžu občania odovzdať:

 

a) haluzovinu, piliny, kríky

b) lístie

c) trávu

d) seno

e) odpad zo záhrad (uschnuté kvety, trávu, konáre a pod.)

 

Kontakt: 0902 999 202, 0902 999 203

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 12.10. 2020  Jesenné upratovanie IX.- X. turnus

  Jesenné upratovanie IX.- X. turnus čítaj viac

 • 6.10. 2020  Jesenné upratovanie VI.- VIII. turnus

  Jesenné upratovanie VI.- VIII. turnus čítaj viac

 • 28.9. 2020  Jesenné upratovanie IV. - V. turnus

  Jesenné upratovanie IV. - V. turnus čítaj viac

 • 21.9. 2020  Jesenné upratovanie - I.- III. turnus

  Jesenné upratovanie - I.- III. turnus čítaj viac