Späť na zoznam

Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

02.02.2020Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

 

OZNAM o podmienkach odberu odpadu na prekládkovú plochu

                                                                                           

Spoločnosť NKS, s.r.o., Nitra si dovoľuje informovať právnické a fyzické osoby — podnikateľov o odbere odpadu na prekládkovú plochu, ktorá sa nachádza v areáli

NKS, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, Nitra

 

Podmienky odberu odpadu na prekládkovú plochu sú nasledovné :

Ø  Na prekládkovú plochu bude odobratý odpad v obmedzenom objeme a to len odpad dovezený vozidlom, ktoré má v technickom preukaze zapísanú celkovú hmotnosť do 7,5 tony. Technický preukaz je potrebné predložiť na požiadanie pracovníkovi obsluhujúcemu zariadenie váh

 

 
 

Paušálna cena za prepravu na skládku v Novom Tekove Transportliftom

/cena do 7 m3/    

82,00 eur bez DPH

                                                                                  98,40 eur  s DPH

 

Cena za uloženie odpadu na skládke :

Katalógové čísla odpadov - 030105, 070213, , 120121, 150106, , 170203, 170904, 191212

39,20 eur bez DPH

                                                                          47,04 eur s DPH

Katalógové čísla odpadov - 020304, 020501, 020601, 080318,150203, 160119, 191201, 191204, 191205, 191207 - 62,20  eur bez DPH/tona

74,64 eur  s DPH

                                                                                     

 

 
 

·         Cena bude účtovaná na základe hmotnosti odpadu, ktorá je uvedená na vážnom lístku.

 

Cena sa skladá z paušálnej  ceny  za prepravu odpadu  na skládku  

+

cena za  hmotnosť odpadu

·         Platba sa uskutoční v hotovosti v pokladni, resp. zmluvní zákazníci bezhotovostne - na faktúru.

·         Odpad sa odoberá v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod.

·          Katalógové číslo si určuje pôvodca odpadu

 

 

Odpad, ktorý bude dovezený vozidlom s väčšou celkovou hmotnosťou ako je uvedená v technickom preukaze nebude prijatý

 

 

V Nitre, dňa 1.2.2020

 

 


 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac