Späť na zoznam

Otvorenie zberného dvora v Dolných Krškanoch

10.10.2018Otvorenie zberného dvora v Dolných Krškanoch

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 9.10.2018 bol otvorený zberný dvor v Dolných Krškanoch, areál mestskej kompostárne, Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany.

Otváracie hodiny

Zberný dvor,  Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany

november - marec    apríl - október
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00    Pondelok - Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 7:00 - 12:00    Sobota 7:00 - 12:00
Nedeľa zatvorené    Nedeľa zatvorené

Zoznam odpadov, ktoré môžete odovzdať na zbernom dvore

 • 17 09 04    zmiešané odpady zo stavieb demolácií *
 • 17 01 07    zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky *
 • 20 01 01    papier a lepenka
 • 20 01 02    sklo
 • 20 01 21    žiarivky a iný odpad obs. ortuť (N)
 • 20 01 23    vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)
 • 20 01 25    Jedlé oleje a tuky
 • 20 01 33    batérie a akumulátory (N)
 • 20 01 35    vyradené elektrické a elektronické zariadenia (N)
 • 20 01 36    vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • 20 01 38    drevo
 • 20 01 39    plasty
 • 20 02 01    biologicky rozložiteľný odpad
 • 20 03 07    objemný odpad

*-iba zberný dvor NKS s.r.o. , Nábrežie mládeže 87


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 31.5. 2019  Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 10. turnus

  Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 10. turnus čítaj viac

 • 23.5. 2019  Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 9. turnus

  Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 9. turnus čítaj viac

 • 16.5. 2019  Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 7. turnus

  Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 7. turnus čítaj viac

 • 16.5. 2019  Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 8. turnus

  Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 8. turnus čítaj viac