Späť na zoznam

Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 3. turnus

10.04.2019


INŠTRUKCIE PRE OBYVATEĽOV

 1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.
 2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený,
 3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
 4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
 5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./
 6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
 7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na nasledovných zberových dvoroch v meste:
 8. POZOR!!!
  Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zbernom dvore NKS Nábrežie mládeže 87 za poplatok 0,05 € za 1 kg.

ZBEROVÉ DVORY

Prípadné ďalšie informácie môžete získať na MsÚ – odbor komunálnych činností
a životného prostredia  - telefón: 037/ 6502 236  resp. NKS telefón:  037/ 6516 210, 0902 999 555Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 3. turnus

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

pre jarné upratovanie rok 2019

 

POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

 

Turnus upratovania:   III.        Termín:  29.4. –    3.5.2019    

 

VMČ č.  6                            

 

Umiestnenie kontajnerov:

 

Drážovce

 

Pondelok 29.4.2019 – 1. Švabinského x Ambrová

                                     2. Pri Perinovej studni x Pri pekárni

                                     3. Pod kostolíkom x ul. J. Zelenáka 

                                     4. Rozmarínová x Pri Dobrotke

                                     5. koniec cesty do bývalého kameňolomu

 

Utorok  30.4.2019  -     6.  koniec Zoborskej ul.

                                       7.  ul. J. Zelenáka x Kultúrna

                                       8.  Topoľčianska x Sčasného

                                       9.   Lužianská x Topolčanská

 

 Zobor od Kláštorskej ul. smer západ

 

Streda   1.5.2019         1.Klinčeková x Hornohorská                        

                                      2.Hornozoborská x Kláštorská

                                      3.Kláštorská x Ľaliová

                                      4.Komenského x Skautská

 

Štvrtok  2.5.2019         5.Hornozoborská 100

                                      6.Orgovánová x Vinohradnícka

                                      7.Muškátová x Sv.  Beňadika

                                      8.Dobšinského x  Jelenecká

 

Piatok     3.5.2019       9.Svätoplukova x Ružová

                                     10.Vendelínska

                                     11.Dolnohorská 62         

 

 

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 22.10. 2019  OZNAM o prevádzke zberných dvorov v piatok 1.11.2019

  OZNAM o prevádzke zberných dvorov v piatok 1.11.2019 čítaj viac

 • 16.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  VI. Turnus čítaj viac

 • 9.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  V. Turnus čítaj viac

 • 7.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  IV. Turnus čítaj viac