Späť na zoznam

Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 8. turnus

16.05.2019Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 8. turnus

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

pre jarné upratovanie rok 2019

 

POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

 

Turnus upratovania:   VIII.       Termín:    3.6. –   7.6.2019

 

VMČ č.  2

Staré  Mesto                         

Umiestnenie kontajnerov:                  

 

Pondelok   3.6.2019         1.Braneckého x Svetlá                                   

                                                2.Vajanského – vnútroblok                             

                                                3.Hollého  zastávka MHD                              

                                                4.Bernolákova x Hollého                                

                                          5. Cintorínska pred č. 2

                                          6. Štúrova 47.

 

Utorok   4.6.2019           7.Štúrova 43

                                         8. Štúrova x Rybárska                                                   

                                              9.Štefánikova  tr. č. 106

                                            10.Štefánikova  tr.  č. 64

                                            11.Richtára Peregrína x Smetanova

                                            12.Misionárska  1-7 ku kontajnerom na komunálny odpad

 

Streda     5.6.2019         13.Špitálska x 8. mája

                                             14.Hodžova 24 – ku kontajnerom na KO

                                             15.Kalinčiakova x Moyzesova   

                                             16.Banská x Misionárska                                         

                                             17. Benického ul. k 4-6

                                             18. Vajanského  x Krátka

                                           

            Štvrtok    6.6.2019       19.  8. mája x Rázusova

                                                  20. Jarmočná x Rázusová

                                                  21. Jarmočná medzi č. 10 - 14

                                                  22 .Koniec Borovej

                                                  23. Začiatok Borovej

                                                  24. Wilsonovo nábr. otočka MHD   

                                                    

            Piatok      7.6.2019         25.Osvaldova 5

                                                    26.Damborského x 7. pešieho pluku                 

                                                    27.Štúrova 19 -21

                                                    28. Pri Červenom kríži 1-5

                                                    29. Medzi Hodžovú a Moyzesovu  k trafo stanici

                                                    30. Stračia x Priemyselná

 

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 22.10. 2019  OZNAM o prevádzke zberných dvorov v piatok 1.11.2019

  OZNAM o prevádzke zberných dvorov v piatok 1.11.2019 čítaj viac

 • 16.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  VI. Turnus čítaj viac

 • 9.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  V. Turnus čítaj viac

 • 7.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  IV. Turnus čítaj viac