Späť na zoznam

Služba likvidácia azbestu vrátane demontáže a stabilizácie

07.01.2020NKS ponúka komplexnú službu likvidácie azbestu z exteriérov

NKS ponúka komplexnú službu likvidácie azbestu z exteriérov, ktorá zahŕňa :

 

 • návrh a poradenstvo efektívneho spôsobu likvidácie azbestu
 • príprava plánu práce, technologického postupu a podanie žiadosti na nakladanie s nebezpečným odpadom príslušným RÚVZ A OÚŽP
 • zabezpečenie priestoru s možnosťou prístupu iba oprávneným osobám
 • nedeštruktívna demontáž a enkapsulácia azbestových materiálov
 • stabilizácia azbestového odpadu pred uložením na skládku v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • prenájom kontajnerov , prepravu a uloženie stabilizovaného azbestu na povolenú skládku, v zmysle zákona č. 79/2015  Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • vystavenie príslušných potvrdení o vykonaných prácach


Práce sa vykonávajú v súlade s platnou legislatívou SR a smernicami a nariadeniami EÚ.
Cenová ponuka bude vypracovaná na základe obhliadky miesta likvidácie azbestu, a predpokladaného množstva odpadu.


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 12.10. 2020  Jesenné upratovanie IX.- X. turnus

  Jesenné upratovanie IX.- X. turnus čítaj viac

 • 6.10. 2020  Jesenné upratovanie VI.- VIII. turnus

  Jesenné upratovanie VI.- VIII. turnus čítaj viac

 • 28.9. 2020  Jesenné upratovanie IV. - V. turnus

  Jesenné upratovanie IV. - V. turnus čítaj viac

 • 21.9. 2020  Jesenné upratovanie - I.- III. turnus

  Jesenné upratovanie - I.- III. turnus čítaj viac