Späť na zoznam

Upozornenie na zmenu vývozných dní

31.12.2020Upozornenie na zmenu vývozných dní

 


Vážení občania,

venujte prosím pozornosť  ohľadne zmeny vývozných dní

 •       komunálneho odpadu
 •       biologicky rozložiteľného odpadu

 Vzhľadom na to,  že rok 2020 končí nepárnym týždňom /53./  a rok 2021 začína nepárnym týždňom /1./ došlo k zmene  vývozných dní v roku 2021 nasledovne  :

 

kto mal doposiaľ vývoz odpadu  : 

 

párny pondelok -   bude mať -   nepárny pondelok

párny utorok -  bude mať  -  nepárny utorok

párna streda -  bude mať  -  nepárna streda

párny štvrtok -  bude mať  -   nepárny štvrtok

párny piatok -  bude mať -   nepárny piatok

 

kto mal doposiaľ vývoz odpadu :

 

nepárny pondelok -  bude mať -    párny pondelok

nepárny utorok -  bude mať -   párny utorok

nepárna streda -   bude mať -  párna streda

nepárny štvrtok -  bude mať  -  párny štvrtok

nepárny piatok -  bude mať -   párny piatok

  

 Ďakujeme.


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 7.1. 2021  Vývoz vianočných stromčekov

  Vývoz vianočných stromčekov čítaj viac

 • 5.1. 2021  Zatvorenie zberných dvorov

  Zatvorenie zberných dvorov čítaj viac

 • 31.12. 2020  Upozornenie na zmenu vývozných dní

  Upozornenie na zmenu vývozných dní čítaj viac

 • 1.8. 2020  Ponuka na odber kompostu

  Kompost čítaj viac