O nás

Spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. V rámci kapitálových zmien v spoločnosti sa v roku 2003 zmenil názov z LOBBE Nitra na súčasný názov a spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. sa stala členom skupiny Marius Pedersen. Spoločníkov tvorilo Mesto Nitra a spoločnosť Marius Pedersen, a.s. s majetkovým podielom po 50%.
V roku 2013 samospráva mesta Nitra rozhodla o odkúpení 50-percentného podielu spoločnosti od spoločnosti Marius Pedersen, a.s.. Mesto Nitra sa tak stalo 100-percentným vlastníkom Nitrianskych komunálnych služieb, s. r. o., ktoré sa starajú o nakladanie s odpadmi v Nitre.
Spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. zamestnáva  82 pracovníkov.

Do náplne jej činnosti patria predovšetkým:

 • niekoľko systémov triedeného zberu domového odpadu, vrátane triedenia nebezpečných odpadov,
 • systémy zberu, prepravy, vrátane triedenia a zneškodňovania nebezpečných odpadov,
 • prevádzkovanie prekládkovej stanice pre komunálny odpad,
 • prepracovaný počítačový systém evidencie a sledovania všetkých systémov nakladania s odpadmi.

 

Spoločnosť garantuje kvalitu svojich vykonávaných činností a svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu zavedeným „Integrovaným manažérskym systémom“ (IMS). Dôkazom sú certifikáty zhody tohto riadiaceho systému s medzinárodnými normami ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, a to na všetky vykonávané činnosti.


Dúfame, že poskytnuté informácie Vám pomôžu nájsť odpovede na Vaše najčastejšie otázky týkajúce sa zberu odpadov v meste Nitra.
 

Vytvorme spolu čistejšie životné prostredie a nezabúdajme, že „čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú.“
 

Politika

Profil obstarávateľa UVO

Etický kódex spoločnosti

spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 7.1. 2021  Vývoz vianočných stromčekov

  Vývoz vianočných stromčekov čítaj viac

 • 5.1. 2021  Zatvorenie zberných dvorov

  Zatvorenie zberných dvorov čítaj viac

 • 31.12. 2020  Upozornenie na zmenu vývozných dní

  Upozornenie na zmenu vývozných dní čítaj viac

 • 1.8. 2020  Ponuka na odber kompostu

  Kompost čítaj viac