Archív oznamov a noviniek.

 • 23.8. 2019  OZNAM o prevádzke zberných dvorov vo štvrtok 29.8.2019

  OZNAM o prevádzke zberných dvorov vo štvrtok 29.8.2019 čítaj viac

 • 17.2. 2019  Nový leták 2019

  Leták o nakladaní s odpadmi v roku 2019 čítaj viac

 • 7.1. 2019  Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019

  Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019 čítaj viac

 • 10.10. 2018  Otvorenie zberného dvora v Dolných Krškanoch

  Otvorenie zberného dvora v Dolných Krškanoch čítaj viac

 • 25.9. 2017  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 23.1. 2017  BIOODPAD - Čo vkladať do nádob na bioodpad

  BIOODPAD - Čo vkladať do nádob na bioodpad čítaj viac

 • 23.1. 2017  Mestská kompostáreň

  Mestská kompostáreň čítaj viac

 • 15.1. 2016  Oznam o poplatku za drobný stavebný odpad

  Oznam o poplatku za drobný stavebný odpad čítaj viac

 • 30.10. 2015  Zber hliníkových obalov z nápojov

  Mesto Nitra v spolupráci so spoločnosťou Nitrianske komunálne služby, s.r.o. informujú obyvateľov, že od 1.11. 2015 sa začína zber hliníkových obalov z nápojov. čítaj viac

 • 20.7. 2015  Zber BIOODPADU sa v Nitre začína v septembri 2015

  Zber BIOODPADU sa v Nitre začína v septembri 2015, Rodinné domy 120 l hnedá nádoba na bioodpad čítaj viac

 • 19.3. 2015  Napísali o nás

  Článok v odpadovom hospodárstve 3/2015 čítaj viac

 • 23.12. 2014  Nový systém zberu odpadov

  polopodzemné kontajnery čítaj viac


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 23.8. 2019  OZNAM o prevádzke zberných dvorov vo štvrtok 29.8.2019

  OZNAM o prevádzke zberných dvorov vo štvrtok 29.8.2019 čítaj viac

 • 17.2. 2019  Nový leták 2019

  Leták o nakladaní s odpadmi v roku 2019 čítaj viac

 • 7.1. 2019  Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019

  Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019 čítaj viac

 • 10.10. 2018  Otvorenie zberného dvora v Dolných Krškanoch

  Otvorenie zberného dvora v Dolných Krškanoch čítaj viac