Archív oznamov a noviniek.

 • 30.10. 2015  Zber hliníkových obalov z nápojov

  Mesto Nitra v spolupráci so spoločnosťou Nitrianske komunálne služby, s.r.o. informujú obyvateľov, že od 1.11. 2015 sa začína zber hliníkových obalov z nápojov. čítaj viac

 • 20.7. 2015  Zber BIOODPADU sa v Nitre začína v septembri 2015

  Zber BIOODPADU sa v Nitre začína v septembri 2015, Rodinné domy 120 l hnedá nádoba na bioodpad čítaj viac

 • 19.3. 2015  Napísali o nás

  Článok v odpadovom hospodárstve 3/2015 čítaj viac

 • 23.12. 2014  Nový systém zberu odpadov

  polopodzemné kontajnery čítaj viac

 • 24.3. 2014  Nový zberný dvor Janíkovca - Rabčekova ul.

  Nový zberný dvor Janíkovca - Rabčekova ul. čítaj viac

 • 4.2. 2014  NOVÉ ZBERNÉ DVORY PRE OBČANOV MESTA NITRA

  Nové zberné dvory pre občanov mesta NITRA čítaj viac

 • 11.3. 2013  Nový zberný dvor v Areáli Ms. služieb

  Zberný dvor mesta Nitra čítaj viac

 • 7.3. 2013  Oznam o uhrádzaní zálohových platieb za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Oznam o uhrádzaní zálohových platieb za komunálne odpady a drobné stavebné odpady čítaj viac

 • 15.1. 2013  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac

 • 27.8. 2012  Zoznam stojísk kontajnerov na zber textilu, obuvi a hračiek

  Zoznam stojísk kontajnerov na zber textilu, obuvi a hračiek čítaj viac

 • 1.3. 2012  Služba likvidácia azbestu vrátane demontáže a stabilizácie

  NKS ponúka komplexnú službu likvidácie azbestu z exteriérov čítaj viac

 • 1.2. 2012  Služba čistenia Odlučovačov ropných látok a lapačov tuku

  Ponúkame odber, prepravu a znehodnotenie alebo zneškodnenie odpadov - lapače tukov, odlučovače ropných látok, jedlé oleje a tuky čítaj viac


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 22.10. 2019  OZNAM o prevádzke zberných dvorov v piatok 1.11.2019

  OZNAM o prevádzke zberných dvorov v piatok 1.11.2019 čítaj viac

 • 16.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  VI. Turnus čítaj viac

 • 9.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  V. Turnus čítaj viac

 • 7.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  IV. Turnus čítaj viac