Kontakt

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Nábrežie mládeže 87
949 01
Nitra
Slovenská republika

 

Stránkové hodiny v prac. dňoch: 7,00-14,00 hod.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel Sro, Vložka číslo : 678/N
IČO: 31436200
IČ DPH: SK 2020409391
tel. 00421 (0) 37 6516210
fax: 00421 (0) 37 6513749
email: nitra@nks.sk

 

Riaditeľ spoločnosti                                                                                                                                                                          

  Ing. Ladislav Peniaško
tel: 00421 (0) 37 6 516 210 email: peniasko.l@nks.sk
 

 

Technicko – prevádzkový manažér

  Ing. Miloš Ballay
tel: 00421 (0) 37 6 516 210 email: ballay.m@nks.sk
 

 

Vedúci komunálnych činností

  Ing. Marián Halla
tel: 00421 (0) 902 999 555 email: halla.m@nks.sk
 • zvoz komunálneho odpadu
 • reklamácie nevyvezeného odpadu
 • objednávky na veľkoobjemové kontajnery
 • dispečing

 

Vedúci triedeného zberu

  Ing. Marek Korec
tel: 00421 (0) 902 999 544 email: korec.m@nks.sk
 • zvoz, príjem, expedícia triedeného odpadu
 • informácie o prevádzke zberových dvorov

 

Vedúci dopravy

  Michal Berka
tel: 00421 (0) 902 999 562 email: berka.m@nks.sk
 • údržba komunálnej techniky
 • opravárenská činnosť
 • riešenie poistných udalostí

 

Obchodný úsek

  Ing. Peter Polin
tel: 00421 (0) 902 999 576 email: polin.p@nks.sk
pre občanov
 • žiadosti a zmluvy na zber komunálneho odpadu

pre firmy
 • cenové ponuky na vývoz odpadov
 • objednávky
 • zmluvy
 • ohlásenia na vývoz KO a DSO
 
  Ing. Viola Slišková
tel: 00421 (0) 902 999 575 email: sliskova.v@nks.sk
pre firmy
 • cenové ponuky na vývoz odpadov
 • objednávky
 • zmluvy
 • ohlásenia na vývoz KO a DSO

Ekonomický úsek

  Ing. Ružena Gabašová , PhD.
tel: 00421 (0) 902 999 546 email: gabasova.r@nks.sk
 • účtovníctvo
 • platobný styk
 
  Andrea Demeterová
tel: 00421 (0) 902 999 570 email: fakturacia@nks.sk
 • fakturácia služieb
 • reklamácie faktúr
 • ohlásenia na vývoz KO a DSO
 
  Terézia Borotová
tel: 00421 (0) 902 999 541 email: borotova.t@nks.sk
 • personalistika a registratúra
 
  Monika Ondrejková
tel: 00421 (0) 902 999 522 email: ondrejkova.m@nks.sk
 • mzdová účtovníčka
 • pokladňa

 

Zberný dvor NKS, s.r.o.

  Peter Pecho
tel: 00421 (0) 902 999 579
 • prevádzka zberového dvora
 • príjem odpadu

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 7.1. 2021  Vývoz vianočných stromčekov

  Vývoz vianočných stromčekov čítaj viac

 • 5.1. 2021  Zatvorenie zberných dvorov

  Zatvorenie zberných dvorov čítaj viac

 • 31.12. 2020  Upozornenie na zmenu vývozných dní

  Upozornenie na zmenu vývozných dní čítaj viac

 • 1.8. 2020  Ponuka na odber kompostu

  Kompost čítaj viac